موارد مصرف


واژینوز میکروبی که سابقا" به نام هموفیلوس واژینیت، گاردنرلا واژینیت، واژینیت غیر اختصاصی کورینه باکتریوم واژینیت و واژینوز بی هوازی خوانده می‌شد.