مصرف در شیردهی

 

  کلیندامایسین در شیر مادر ترشح می‌شود ولی معلوم نشده که کلیندامایسین واژینال در شیر مادر ترشح شود از آنجا که احتمال بروز عوارض جانبی شدید در صورت ترشح دارو در شیر مادر برای کودک شیرخواره وجود دارد. بنابراین تصمیم نهایی را در این ارتباط پزشک معالج خواهد گرفت.