• Teaser
  • Teaser
  • تهیه و تولید محصولات دارویی

    پارس دارو
  • کلیندامایسین واژینال کرم 2 %

    دالاواگ ®
Creative

اطلاعات محصول

دالاواگ در محل تأثیر خود هیدرولیز و تبدیل به کلیندامایسین می‌شود که ماده اخیر سنتز پروتئین را در باکتریهای حساس متوقف می‌کند و این عمل با اتصال به بخش 50 S ریبوزوم باکتری صورت می‌گیرد.

Creative

سوالات و پیشنهادات

با ورود به بخش نظرسنجی سایت پارس دارو،سوالات و پیشنهادات خود را مطرح نمایید تا در اولین فرصت به آنها پاسخ داده شود.